Centrum obce – Nededza

 spolupráca: Ing.arch. Peter Zibrin, Ing. Róbert Donoval