.

Architektonické štúdio Ateliér A3


ing.arch. Ľubomír Kružel

Architekt

 • 1978 FA - SVŠT, Bratislava - titul : ing.arch.

  Odbor/špecializácia: architektúra, urbanizmus

 • 1992 Autorizovaný architekt AA 0338
 • 2007 Úrad pre verejné obstáravanie SR -

  odborná spôsobilosť

M: +421 903 501 446
E: arch.kruzel@gmail.com

ing.arch. Ivan Kružel

Architekt

 • 2012 ČVUT - FA, Praha - titul : ing.arch.

  Odbor/špecializácia: architektúra, urbanizmus

M: +421 903 701 446
E:ivan.kruzel@gmail.com

ing.arch. Ľubomír Kružel ml.

Architekt

 • 2007 FA - STU, Bratislava - titul : ing.arch.

  Odbor/špecializácia: architektúra, urbanizmus

 • od 2005 spolupráca v Ateliér A3
 • od 2007 práca pre A1 RESPECT

M: +421 903 586 446
E: kruzellubomir@gmail.com